Pa Ranra Bandi Mayan Yam, Ghani Baba Poetry, Ghani Baba Shaiary, Pashto Shairy,

Pa Ranra Bandi Mayan Yam
Da Tiyroo Na, Na Yare Gam,

Za Khpyman Pa Gunah Na Yam
Khu Pay Na Ghaweera Kegam,

Paroon Thukham Om Nan Gul Yam
Saba Bia Ba Khura Kigam,

Za Da Baad Yawa Chapa Yaam
Da Sahra Pa Bagh Tayree Gam,

Cha Pa Lara Ki Saa Rashi
Ka Tayra Way Ka Ranra Way,

Za Ranra Ki Yam Khushal
Da Tiyroo Na Yarigam,

Khu Za Zam Pa Makha Zama
Ka Odrigama Rokigam.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...