Sumra herana aow khushala shwala

Sumra herana aow khushala shwala
 Che we ledama sargardana shwala
Laka sparlay gulona pranstalo
Dagha si daka da haya na shwala
   Da saki khoona rata rwana shwala
Che lag uchat e sho da makh na palaow
Da nazar tanda me pe mata shwala
Bya ye da stargo ishare kawalai
Yawa lamha ki sumra rwana shwala
Sumra nadana wam che varnalam
Zamong da cham na che rawana shwala
Garza us janan latawa
Nan saba meena sumra grana shwala.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...